Tuyển dụng

TVC PRODUCER ( SẢN XUẤT TVC)

Mô tả chi tiết công việc :
– Proposing ideas, contents, making TVCs, corporate videos and company’s programs.
– Scriptwriting based on selected ideas, developing the scripts to meet the requirements.
– Researching the market and customers continuosly to access customer tastes, proposing ideas to attract customers to the company.
– Creating and developing new contents and formats.
– Strong storytelling and writing.
– Strong networking with relevant talents in the industry.
– Full-time or part-time (project basis) work.
– Organizing and monitoring the production of TVCs, videos to ensure that the script and concept is well-followed.
– Advising and proposing ideas to the Board of Directors regarding the company’s programs.
– Performing other related works under the direction of supervisors.
– Reporting work weekly, reporting completed tasks of each project
/
– Đưa ra các ý tưởng, nội dung, thực hiện TVC, corporate video, chương trình của công ty.
– Viết kịch bản trên ý tưởng được chọn, phát triển kịch bản phù hợp tiêu chí.
– Tìm hiểu liên tục thị trường, thế mạnh của khách hàng để cập những thị hiếu khách hàng, đưa ra các ý tưởng đề xuất thu hút khách hàng đến với công ty.
– Tổ chức điều phối quá trình sản xuất các TVC, video đảm bảo theo sát kịch bản và concept.
– Tham mưu đóng góp thêm ý tưởng cho Ban Tổng giám đốc trong các chương trình công ty.
– Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ thị cẩp trên.
– Báo cáo công việc hàng tuần, báo cáo công việc hoàn thành theo dự án.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

– Age: 25 – 40.
– More than 2 years of experience in media, television and entertainment industry as similar positions.
– Vietnamese nationals or Vietnamese educated in foreign countries with great command of English.
– Creative, dynamic, love working in television and media industry.
– Good editing, content and screen writing skills.
– High responsibility, trustworthy, sociable and friendly.
– Ability to express ideas, communicate and work in groups.
– Capable of withstanding high pressure.
/
– Tuổi: 25 -40
– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, tv và giải trí.
– Sáng tạo, năng động, yêu thích ngành truyền hình và truyền thông.
– Viết nội dung, biên tập và biên kịch tốt.
– Có tinh thần trách nhiệm, trung thực hòa đồng và thân thiện.
– Có khả năng truyền đạt, giao tiếp, làm việc theo nhóm.
– Chịu được áp lực công việc.

Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
Mô tả:
– Please send your application by online, email or direct to
* Application Documents include:
– English CV, Cover letter, degrees and certificates, and other papers,…
* Please send your application documents to:
– Dien Quan Media & Entertainment Co., Ltd.
– 34 Nguyen Thi Minh Khai, Dakao Ward, District 1, HCMC
– In administratve hours – no application reception on Saturday afternoon and Sunday
– Specify postion applied for, only short-listed candidates to be interviewed

Tên liên hệ: Phòng HCNS
Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: nhansu@dienquan.com