Tv shows

thế giới công nghệ

Thể loại: Tạp chí truyền hình

Thời lượng: ĐIỀN QUÂN Media&Entertainment

Bạn muốn biết hôm nay trên thế giới đã xuất hiện những công nghệ mới gì?

Bạn muốn tìm hiểu về những công nghệ đang có mặt xung quanh mình?

Hoặc bạn đắn đo trong việc lựa chọn những sản phẩm công nghệ và cần 1 sự tư vấn?

Xin mời bạn hãy đón xem chương trình THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ