Tuyển dụng

Sales Manager (Trưởng Phòng Kinh Doanh)

Mô tả chi tiết công việc

– Set up sponsorship schemes for company’s channels and television programs
– Research, analyze market data, feedback from customers, as well as information from competitors… and from that offer suitable and efficient proposals and solutions in increasing advertising revenue, obtaining new customers, business partners, projects…
– Negotiate, propose, set up, manage, and follow media – advertising contracts according to the assigned tasks
– Follow up company’s projects, provide ideas, propose changes for highest benefits.
– Direct plans of collaboration, cooperation, sponsorship with other organizations and media groups; develop plans, follow up the work process in order to finish before deadlines.
– Make summary report for the Board of Directors
– Execute other relevant tasks when assigned by the Board of Directors

/

– Lên kế hoạch xin tài trợ cho các kênh và chương trình truyền hình của công ty
– Tìm hiểu, phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và những thông tin về đối thủ cạnh tranh…đưa ra những đề xuất, giải pháp phù hợp và hiệu quả trong việc tang doanh thu quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, đối tác, dự án…;
– Đàm phán, trình duyệt, ký kết, quản lý, giám sát các hợp đồng truyền thông – quảng cáo theo nhiệm vụ được giao
– Theo dõi các dự án của công ty, đưa ra ý tưởng, đề xuất các thay đổi nhằm mang lại lợi ích cao nhất.
– Định hướng kê hoạch liên kết, hợp tác, tài trợ với các đơn vị, các tập đoàn truyền thông, phát triển kế hoạch, theo sát tiến độ công việc, đốc thúc thực hiện dung thời hạn.
– Thực hiện tổng kết báo cáo với Ban Tổng Giám Đốc.
– Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo chỉ đạo của cấp lãnh đạo.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

– Gender, age, appearance, health status: Male/Female, 25 to 35 year-old, healthy.
– Education and specialization: Graduated from College or University, of Business Administration, Marketing, Advertising, Media
– Language and information technology: English with fluent speaking and listening.
– Solid knowledge of media planning, media products, media sponsorship package
– Experience: At least 03 year experience in similar positions, as well as at least 03 year experience in media – marketing and advertising. Candidates with experience in same field are preferred.
– Skills: Plan setting and report making, managing, leading, work schedule deployment, information searching and assessing.

/

– Giới tính, độ tuổi, ngoại hình, sức khỏe : Nam/ nữ, 25 đến 35 tuổi, sức khỏe tôt.
– Trình độ học vấn, chuyên môn : Đại học ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Marketing, quảng cáo, truyền thông.
– Trình độ ngoại ngữ , tin học : Anh văn kỹ năng nghe nói tốt,
– Kiến thức về Kế hoạch truyền thông, Sản phẩm truyền thông, Gói tài trợ truyền thông
– Kinh nghiệm : Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương và ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông Quảng cáo marketing. Ưu tiên đã có kinh nghiệm tại các công ty cùng lĩnh vực ngành nghề.
– Kỹ năng : kỹ năng chuẩn bị kế hoạch và thực hiện báo cáo tốt, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng lập kế hoạch triển khai công việc, tìm kiếm và kiểm định thông tin.

Mô tả

Cấp bậc: Quản lý / Trưởng phòng
Nơi làm việc:
Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Cử nhân
Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Tuổi: 25-40
Giới tính: Nam/Nữ
Thông tin liên hệ

Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
Mô tả:
– Please send your application by online, email or direct to
* Application Documents include:
– English CV, Cover letter, degrees and certificates, and other papers,…
* Please send your application documents to:
– Dien Quan Media & Entertainment Co., Ltd.
– 34 Nguyen Thi Minh Khai, Dakao Ward, District 1, HCMC
– In administratve hours – no application reception on Saturday afternoon and Sunday
– Specify postion applied for, only short-listed candidates to be interviewed

Tên liên hệ: Phòng HCNS
Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email:nhansu@dienquan.com