Tv shows

NHỊP CẦU DOANH NHÂN

Mục đích:

– Đem đến cái nhìn tổng quát về tình hình kinh tế trong và ngoài nước
– Thông tin nhanh chóng các chính sách, pháp luật ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh
– Hỗ trợ xây dựng và quản lý nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản lý của các nhà quản trị thành công.

Nội dung chính:
1. Góc doanh nghiệp: Cập nhật thông tin thị trường, chính sách quản lý, doanh nghiệp…
2. Giải pháp doanh nghiệp: Giới thiệu các giải pháp, công cụ quản lý tối ưu, giúp cải tiến năng suất cho doanh nghiệp.
3. Chuyên đề kinh doanh: Cùng chuyên gia thảo luận, đưa ra giải pháp, định hướng cho những vấn đề kinh tế nổi bật mà doanh nghiệp đang quan tâm.

4. Sổ tay quản trị: Cung cấp cho các nhà quản lý các kĩ năng ứng xử nơi công sở, xử lý các tình huống “đối nội” của doanh nghiệp.
5. Phát triển nguồn nhân lực: Giới thiệu các chương trình, khóa học, các tổ chức đào tạo nâng cao nguồn nhân lực bền vững tại doanh nghiệp.
6. Nhà lãnh đạo doanh nghiệp: Trao đổi kinh nghiệm với các doanh nhân thành đạt về kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp.
7. Sách hay cho nhà lãnh đạo: Giới thiệu sách hay, hữu ích cho các nhà quản trị.
8. Khởi nghiệp: Chân dung các doanh nhân trẻ sáng tạo, thành công.
9. Doanh nhân và phong cách: Chân dung doanh nhân với những nét riêng về tính cách trong cuộc sống.
10. Câu chuyện thương hiệu: Câu chuyện thành bại và bí quyết xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.
11. Không gian doanh nghiệp: Khám phá không gian làm việc của các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực ngành nghề.
12. Kinh tế xanh: Giới thiệu những mô hình sản xuất, sản phẩm thân thiện với môi trường, mang tính cải cách, tiết kiệm chi phí sản xuất.
Hình thức thể hiện:
Đa dạng và phong phú (Tin ngắn; phóng sự ngắn; talkshow; tiểu phẩm)