Tuyển dụng

Marketing Manager

Mô tả chi tiết công việc

– Form marketing strategy of company.
– Establish marketing budget. Be responsible in assigned budget, have right to approve receipts and expenses in assigned budget .
– Make plan, solution and organize to carry out purpose.
– Policy of company with marketing activity.
– Support BOD to operate and manage marketing activities efficiently, ensure business source.
– Work with Manager of production center to make particular policy for company ‘s customers; manage and maintain good relation and customer service.
– Work closely with BOD ‘s members and work practically with business unit and under right unit; ensure general purpose, get best result.
– Be responsible for all Marketing department ‘s activities. Manage all Marketing division ‘s staff.

/

– Hoạch định chiến lược tiếp thị của Công Ty.
– Thiết lập ngân sách marketing. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.
– Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu
– Chính sách của Công ty đối với hoạt động tiếp thị.
– Giúp Ban TGĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
– Phối hợp với Giám đốc Trung tâm Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
– Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung, đạt kết quả tối ưu.
– Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

– Male/ Female. 25 – 35 years old, good health.
– Education, major: University or higher, graduated from University of Marketing , Advertising, Media is preferred.
– Language: English, good at 4 skills: Listening, Speaking, Reading, Writing
– Knowledge : be well-informed about Marketing
– Experience: At least 3 years experienced at similar position. Experienced in media companies will be preferred.
– Skill: Have ability of leading, group management, making plan to deploy work, searching and check information, work under pressure about quality and work progress.
– Skills:
+ Analyze, deduce logic
+ Judge, be creative
+ Leading
+ Make plan and strategy, establish, deploy
+ Balance budget, expenditure of strategies
+ Search, verify, edit content
– Ability:
+ Communicate, persuade, express idea
+ Be active, solve cases
– Foreigners or candidates used to work at foreign companies will be preferred.

/

– Nam/ nữ, 25 đến 35 tuổi, sức khỏe tốt.
– Trình độ học vấn, chuyên môn : Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, quảng cáo, truyền thông.
– Trình độ ngoại ngữ , tin học : Anh văn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tốt
– Kiến thức : Am hiểu về lĩnh vực Marketing
– Kinh nghiệm : Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã có kinh nghiệm tại các công ty truyền thông.
– Kỹ năng : Có khả năng lãnh đạo, điều hành nhóm, biết lập kế hoạch triển khai công việc, tìm kiếm và kiểm định thông tin, chịu được áp lực vê chất lượng và tiến độ công việc.
– Kỹ năng:
+ Phân tích, suy luận logic
+ Phán đoán, sáng tạo
+ Lãnh đạo
+ Lập chiến lược, kế hoạch, tổ chức, triển khai
+ Cân đối ngân sách, chi phí cho các chiến lược
+ Tìm kiếm, kiểm định, biên tập nội dung
– Khả năng:
+ Giao tiếp, thuyết phục, truyền đạt ý tưởng
+ Năng động, xử lý giải quyết tình huống
– Ưu tiên người nước ngoài hoặc đã từng làm Công ty nước ngoài

Mô tả
Cấp bậc: Quản lý / Trưởng phòng
Nơi làm việc:
Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Cử nhân
Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Tuổi: 25-40
Giới tính: Nam/Nữ
Thông tin liên hệ

Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
Mô tả:
– Please send your application by online, email or direct to
* Application Documents include:
– English CV, Cover letter, degrees and certificates, and other papers,…
* Please send your application documents to:
– Dien Quan Media & Entertainment Co., Ltd.
– 34 Nguyen Thi Minh Khai, Dakao Ward, District 1, HCMC
– In administratve hours – no application reception on Saturday afternoon and Sunday
– Specify postion applied for, only short-listed candidates to be interviewed

Tên liên hệ: Phòng HCNS
Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
EMail: nhansu@dienquan.com