Tuyển dụng

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Yêu cầu  công việc:

– Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ
– Lập các biên bản bàn giao và điều chuyển tài sản giữa các bộ phận trong công ty
– Lập báo cáo tình hình tăng giảm, báo cáo kiểm kê định kỳ
– Tính chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ CCDC
– Lập biên bản thanh lý TSCĐ
– Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ
– Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm
– Tập hợp chi phí xây dựng cơ bản, chi phí sữa chữa TSCĐ, lập quyết toán xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa hoàn thanh
  • ng viên quan tâm :

–   Vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua Email có gửi file đính kèm

–   Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty.

  • Lưu ý:

–   Ghi rõ vị trí ứng tuyển, chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu

–   Vui lòng nộp hồ sơ trong giờ hành chánh (từ T2 – sáng T7)

–    Ưu tiên ng viên np h sơ sm

 –   Thi hn nhn h sơ: t ngày 01/04/2017 đến ngày 01/06/2017

–   Người liên hệ: Mr. Bảo Ân (P.HCNS)

                                                          

                                      Công ty TNHH Truyn Thông & Gii Trí Đin Quân

                                        34 Nguyn Th Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM

                                                           Email: nhansu@dienquan.com

                                                                Hotline: 094 128 3535