Tv shows

DANH CA VỌNG CỔ 2

Bộ môn nghệ thuật cải lương đã phát hiện ra rất nhiều giọng ca quý được mệnh danh là “danh

ca” như: Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Minh Phụng,

Minh Vương, Giang Châu… Nay các lớp nghệ sĩ tiền bối, người thì đã qua đời, những bậc anh

chị cô chú còn lại đã trên 70 tuổi. Vì vậy, chương trình ĐƯỜNG ĐẾN DANH CA VỌNG CỔ ra mắt

nhằm tạo một môi trường để phát hiện những tài năng sân khấu mới, tiếp nối các thế hệ đi

trước trong việc duy trì và phát triển sân khấu nghệ thuật dân tộc nước nhà.

ĐƯỜNG ĐẾN DANH CA VỌNG CỔ là chương trình giải trí truyền hình mới lạ khác với hình thức

các cuộc thi truyền thống. Chương trình ĐƯỜNG ĐẾN DANH CA VỌNG CỔ hi vọng sẽ thu hút

mạnh mẽ đông đảo khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương – vọng cổ trong và ngoài

nước, góp phần quảng bá tinh hoa văn hóa nghệ thuật Việt Nam.