Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH – KẾ TOÁN

Yêu cầu  công việc:

* Công tác Kế toán
– Thừa nhiệm Kế toán trưởng: xử lý hạch toán định khoản đúng hợp lý chứng từ các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày vào phần mềm kế toán.
– Xây dựng và thực hiện các biểu mẫu báo cáo kế toán theo quy định, quy chế của tập đoàn và chế độ kế toán hiện hành.
– Quản lý thu chi của văn phòng.
– Kiểm soát chi phí của văn phòng.
– Kiểm soát chứng từ thu chi đúng đủ theo từng loại chi phí.
– Tổng hợp thu chi gửi về trụ sở hàng tháng
– Tổng hợp báo cáo lời lỗ của văn phòng theo định kỳ hàng tháng
– Đôn đốc, phối hợp và có ý kiến nhân viên trong bộ phận thực hiện kịp thời trong công việc được phân công và kiến nghị những vấn đề tồn đọng trong phạm vi kế toán với Trưởng phòng.
* Công tác HCNS
– Quản lý , cấp phát văn phòng phẩm theo định mức và quy trình.
– Quản lý số lượng bàn ghế, sắp xếp bàn ghế cho Nhân sự
– Phụ trách thực hiện thủ tục Hành chính cho Tổ Nhân sự:
+ Đăng tin tuyển dụng, làm mới tin tuyển dụng theo đề xuất từ các phòng ban và chỉ thị của cấp trên
+ Nhận hồ sơ, phân loại hồ sơ, tổng hợp hồ sơ theo tiêu chí được đặt ra
+ Thực hiện thủ tục tiếp nhận nhân sự mới: tạo email, hướng dẫn chỗ ngồi, máy tính, cấp phát VPP, hoàn tất HS nhân sự, lưu file hồ sơ Nhân viên…
– Hỗ trợ chấm công hàng tháng
– Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên…

        Ứng viên quan tâm :

–   Vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua Email có gửi file đính kèm

–   Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty.

  • Lưu ý:

–   Ghi rõ vị trí ứng tuyển, chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu

–   Vui lòng nộp hồ sơ trong giờ hành chánh (từ T2 – sáng T7)

–    Ưu tiên ng viên np h sơ sm

 –   Thi hn nhn h sơ: t ngày 01/04/2017 đến ngày 01/06/2017

–   Người liên hệ: Mr. Bảo Ân (P.HCNS)

                                                          

                                      Công ty TNHH Truyn Thông & Gii Trí Đin Quân

                                        34 Nguyn Th Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM

                                                           Email: nhansu@dienquan.com

                                                                Hotline: 094 128 3535