Tuyển dụng

BIÊN TẬP NỘI DUNG DIGITAL

Yêu cầu  công việc:

– Lên ý tưởng, xây dựng proposal, viết kịch bản chi tiết cho từng tập của project.

– Tổ chức công việc, thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các project trên digital.

– Thường xuyên sử dụng kỹ năng sáng tạo nội dung, năm bắt xu hướng đang phổ biến của các nội dung số để linh hoạt sáng tạo.

  • ng viên quan tâm :

–   Vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua Email có gửi file đính kèm

–   Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty.

  • Lưu ý:

–   Ghi rõ vị trí ứng tuyển, chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu

–   Vui lòng nộp hồ sơ trong giờ hành chánh (từ T2 – sáng T7)

–    Ưu tiên ng viên np h sơ sm

 –   Thi hn nhn h sơ: t ngày 01/04/2017 đến ngày 01/05/2017

–   Người liên hệ: Mr. Bảo Ân (P.HCNS)

                                                          

                                      Công ty TNHH Truyn Thông & Gii Trí Đin Quân

                                        34 Nguyn Th Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM

                                                           Email: nhansu@dienquan.com

                                                                Hotline: 094 128 3535