Dịch vụ

Nhà sản xuất và cung cấp nội dung truyền thông và giải trí hàng đầu VIỆT NAM

Sản xuất phim điện ảnh
và phim truyền hình

Sản xuất phim
hoạt hình

Sản xuất chương
trình truyền hình

Mua bán bản quyền
điện ảnh, truyền hình

Tư vấn kinh doanh
quảng cáo

Sản xuất phim quảng cáo
và tự giới thiệu
doanh nghiệp

Tư vấn và cung cấp
giải pháp truyền thông và
tiếp thị cho doanh nghiệp

Giáo dục điện ảnh,
truyền hình và
truyền thông

Thông điệp ceo

Sử dụng năng lực mạnh mẽ của truyền thông để hỗ trợ cho hoạt động doanh nghiệp! Sự thành công của khách hàng cũng chính là thành công của chúng tôi. "Together we grow!", đó chính là mục tiêu và tiêu chí trong mọi hoạt động và dịch vụ của DQ Media & Entertainment (DQ M&E)

Đối tác & Khách hàng

Đây chỉ là một trong những khách hàng và đối tác kinh doanh, chúng tôi đã hân hạnh được làm việc với các năm qua